1. Zoek een Adviseur in de buurt

De eerste stap is: contact opnemen met een Goed Geregeld-adviseur bij jou in de buurt. De adviseur vertelt je alles over het te doorlopen traject en de kosten. Ook kan zij/hij waar wenselijk begeleiding bieden. Je vindt de adviseurs hier.

Staat er geen adviseur in de lijst die werkzaam is in jouw gemeente? Bel of mail dan met één van de landelijke adviseurs of met Anja Slendebroek van Vereniging NOV (06 5163 7917 / a.slendebroek@nov.nl

2. Maak een plan van aanpak

Een Goed Geregeld-traject is maatwerk. De diversiteit onder vrijwilligersorganisaties is namelijk groot. We zoeken altijd naar de meest praktische en effectieve route. Je maakt vooraf tijdens een gratis intakegesprek samen met de Goed Geregeld-adviseur een plan van aanpak. De adviseur legt dit plan ter goedkeuring voor aan Vereniging NOV. Tijdens het intakegesprek komt aan de orde:

*Vrijwilligersorganisaties met minder dan 100 vrijwilligers en minder dan 2 fte betaalde krachten hoeven alleen de stellingen met een 'ster' te beantwoorden.

3. Aan de slag

Nu kun je aan de slag om gezamenlijk het vrijwilligersbeleid en -management onder de loep te nemen. Samen met de adviseur heb je afgesproken welke stappen je nu gaat zetten:

4. Beoordeling en onafhankelijke eindbeoordeling

Ondertussen heb je een afspraak gemaakt met je adviseur en vindt er een beoordelingsgesprek plaats. Naast het gesprek kijkt zij/hij of alles in orde is om op te gaan voor het keurmerk: of scores goed zijn ingevuld en bewijsstukken voldoende zijn.

Een door Vereniging NOV aangestelde onafhankelijke eindbeoordelaar kent het keurmerk uiteindelijk al dan niet toe.

Lees hieronder wat de minimale scores zijn om in aanmerking te komen voor het NOV-Keurmerk:

5. Dit kost het NOV-Keurmerk  

Een Goed Geregeld-traject is maatwerk. We zoeken altijd naar de meest praktische en effectieve route. Het intakegesprek waarin je tot een plan van aanpak komt bieden alle adviseurs gratis aan. In het plan van aanpak worden ook de kosten opgenomen voor: 

Beoordeling en eventuele begeleiding van een adviseur kan tegen lage kosten of is soms zelfs gratis als binnen jouw gemeente een Goed Geregeld Adviseur werkzaam is vanuit een Vrijwilligerscentrale en de gemeente er subsidie voor geeft.

Eindbeoordeling: voor alle organisaties is het minimale bedrag dat je als organisatie voor het keurmerk betaalt €450 inclusief btw.
Een uitzondering is gemaakt voor organiaties met minder dan 100 vrijwilligers en 2fte aan beroepskrachten. Zij betalen €250 inclusief btw voor de uiteindelijke eindbeoordeling.

6. Het keurmerk

Het keurmerk is vier jaar geldig. In die tijd mag de organisatie de logo's gebruiken voor communicatie en pr en wordt zij vermeld als Keurmerkhouder op deze website.

Wil je Goed Geregeld adviseur worden?

Wil je adviseur worden en het NOV-keurmerk kunnen uitreiken aan organisaties in jouw gemeente? We zoeken adviseurs:

Kosten Goed Geregeld-adviseurschap

Wat krijgt de Goed Geregeld-adviseur voor een licentie

Neem contact op met Anja Slendebroek voor meer informatie van Vereniging NOV (06 5163 7917 / a.slendebroek@nov.nl

Aan de slag met de Zelfevaluatie!

Start hier

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Volg Vereniging NOV: Inschrijven nieuwsbrief