1. Zoek een Adviseur in de buurt

De eerste stap is: contact opnemen met een Goed Geregeld-adviseur bij jou in de buurt. De adviseur vertelt je alles over het doorlopen van het traject en de kosten. Ook kan zij/hij waar nodig begeleiding bieden. Je kunt hier een adviseur bij jou in de buurt zoeken.

Staat er op de kaart geen adviseur vermeld die werkt in jouw gemeente? Bel of mail dan met Marije Dévény van Vereniging NOV (06 2396 3711 / m.deveny@nov.nl ).

2. Maak een plan van aanpak

Een Goed Geregeld-traject is maatwerk. De verscheidenheid aan vrijwilligers-organisaties is namelijk zeer groot. We zoeken altijd naar de meest praktische en effectieve route. Tijdens het (gratis) intakegesprek maak je samen met de Goed Geregeld-adviseur een plan van aanpak. De adviseur legt dit plan ter goedkeuring voor aan Vereniging NOV. Tijdens het intakegesprek komt het volgende aan de orde:

*Vrijwilligersorganisaties met minder dan 100 vrijwilligers en minder dan 2 fte betaalde krachten alleen de stellingen met een 'ster' te beantwoorden.

3. Aan de slag

Nu kun je aan de slag om gezamenlijk het vrijwilligersbeleid en -management onder de loep te nemen. Samen met de adviseur heb je afgesproken welke stappen je nu gaat zetten:

4. Beoordeling en onafhankelijke eindbeoordeling

Voor het uiteindelijk aanvragen van het NOV-keurmerk heb je eerst een afspraak gemaakt met je adviseur en vindt er een beoordelingsgesprek plaats. Naast het doornemen van het traject kijkt zij/hij of alles in orde is om op te gaan voor het keurmerk. Bijvoorbeeld: zijn de scores goed ingevuld en zijn de bewijsstukken compleet en afdoende aanwezig.

Een door Vereniging NOV aangestelde onafhankelijke eindbeoordelaar geeft uiteindelijk goedkeuring voor toekenning van het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.

Lees hieronder wat de minimale scores zijn om in de resultaten te komen voor het NOV-Keurmerk:

5. Dit kost het NOV-Keurmerk  

Een Goed Geregeld-traject is maatwerk. We zoeken altijd naar de meest praktische en effectieve route. Het intakegesprek waarin je tot een plan van aanpak komt, wordt door alle adviseurs gratis aangeboden. In het plan van aanpak worden ook de kosten opgenomen voor: 

Advies en begeleiding van een adviseur kan tegen lage kosten of is soms zelfs gratis als binnen jouw gemeente een Goed Geregeld Adviseur werkt vanuit een Vrijwilligerscentrale en daarvoor via de gemeente subsidie ontvangt.

Eindbeoordeling: voor alle organisaties is het minimale bedrag € 450 inclusief btw.
Een uitzondering is gemaakt voor organisaties met minder dan 100 vrijwilligers en 2fte aan beroepskrachten. Zij betalen € 250 inclusief btw voor de eindbeoordeling.

6. Het keurmerk

Het keurmerk is vier jaar geldig. In die tijd mag de organisatie de logo's gebruiken voor hun eigen communicatie. Daarnaast wordt de organisatie vermeld als NOV-Keurmerkhouder op deze website.

 

Aan de slag met de Zelfevaluatie!

Start hier

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Volg Vereniging NOV: Inschrijven nieuwsbrief