Hoe kan de Zelfevaluatie je helpen?

Goed vrijwilligersbeleid en -management

Wie zich vrijwillig inzet, verdient het dat de organisatie goed omgaat met die inzet. Met deze Zelfevaluatie helpen we organisaties om dat voor elkaar te krijgen. Zo kunnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties doen waar ze goed in zijn: de samenleving mooier maken!

De vrijwilliger

De Zelfevaluatie vergroot het werkplezier en de tevredenheid van vrijwilligers; betrokkenheid bij het doel en de organisatie neemt toe.

Je organisatie

De Zelfevaluatie helpt doelstellingen te halen, verhoogt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en zorgt voor goede samenwerking tussen vrijwilligers en betaalde krachten.

De buitenwereld

De Zelfevaluatie draagt bij aan een positief imago en helpt bij het werven van vrijwilligers, financiers en partners. 

Heel waardevol en leerzaam om met elkaar te praten over wat goed gaat en wat beter kan! 

Hans Pietersen, Directeur Stichting Ik doe Goed 

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Volg Vereniging NOV: Inschrijven nieuwsbrief