Hoe kan de Zelfevaluatie je helpen?

Ga met vrijwilligers in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan

Meer informatie

Goed vrijwilligersbeleid en -management

Wie zich vrijwillig inzet voor een ander, verdient het dat een organisatie goed met die inzet omgaat. Met deze Zelfevaluatie helpen we organisaties om dat voor elkaar te krijgen. Zo kunnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties doen waar ze goed in zijn:
de samenleving mooier maken!

De vrijwilliger

De Zelfevaluatie vergroot het werkplezier en de tevredenheid van vrijwilligers; betrokkenheid bij het doel en de organisatie neemt toe.

Je organisatie

De Zelfevaluatie helpt doelstellingen te halen, verhoogt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk en zorgt voor goede samenwerking tussen vrijwilligers en betaalde krachten.

De buitenwereld

De Zelfevaluatie draagt bij aan een positief imago en helpt bij het werven van vrijwilligers, financiers en partners. 

NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld als
kers op de taart

Het NOV-keurmerk laat zien dat je als organisatie structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en –management. Vrijwilligers zijn trots op 'hun' organisatie en stralen dat uit. Dat is de beste reclame voor nieuwe vrijwilligers. Voor de buitenwereld staat het NOV-keurmerk voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Déze organisatie heeft de zaken goed geregeld. Ook samenwerkingspartners en financiers vinden dat belangrijk.

Organisaties vinden makkelijker nieuwe vrijwilligers die betrokken zijn en langer blijven!  

Marije Dévény, coördinator en adviseur Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van Vereniging NOV 

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Volg Vereniging NOV: Inschrijven nieuwsbrief