Onderdeel A Stelling 3 van 3

3. Wij hebben (indien van toepassing) een visie op het onderscheid tussen betaald en onbetaald werk

close button

Een visie helpt bij het maken van keuzes over welke taken en verantwoordelijkheden bij de beroepskrachten en welke bij de vrijwilligers liggen. Dat draagt bij aan een goede samenwerking en voorkomt onduidelijkheid op het gebied van arbeidsverdringing.
Even belangrijk is echter dat beiden een unieke waarde meebrengen en dat je die optimaal op elkaar wil laten aansluiten. Definieer dus vooral de kracht van de vrijwilliger en die van de beroepskracht.

Meer weten over of vrijwilligers beroepskrachten mogen vervangen? Lees hier onze afwegingen.