Onderdeel A Intro

Richten

‘Richten’ gaat over de doelen van de organisatie en de visie op het vrijwilligerswerk. Hier verwijs je naar beleid en visiestukken.