Onderdeel C Intro

Verrichten

‘Verrichten’ gaat over de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Het is de vertaling van beleid en plannen (onderdeel A en B) naar de praktijk. Verwijs hier daarom naar ingevulde actuele praktijkdocumenten, zoals gebruikte gespreksverslagen, notulen, formulieren etc.