Onderdeel D Intro

Herinrichten

‘Herinrichten’ gaat over het evalueren van het werk. Dat is belangrijk om de kwaliteit van de organisatie en het vrijwilligerswerk hoog te houden en te blijven verbeteren. Hier verwijs je naar actuele tevredenheidsonderzoeken, verslagen van evaluatiegesprekken of bijvoorbeeld de output van vrijwilligersbijeenkomsten. Je kunt ook laten zien dat je concreet iets gedaan hebt met de ontvangen feedback.