Onderdeel B Intro

Inrichten

‘Inrichten’ gaat over de plaats van vrijwilligers in de organisatie en de afspraken, regelingen en procedures die daarop van toepassing zijn. Bij dit onderdeel vragen we naar de randvoorwaarden die nodig zijn om het vrijwilligerswerk goed te regelen. Denk aan bijvoorbeeld een handboek vrijwilligerswerk, intakeformulier, functieomschrijvingen, procedureomschrijvingen, projectplan, gedragscode, brochure of begroting.