Onderdeel D Stelling 3 van 3

3. Wij evalueren structureel het vrijwilligersbeleid en vrijwilligersmanagement

close button

Vaak ontwikkelt het vrijwilligerswerk zich in de loop van de tijd of moet het zich ontwikkelen om aantrekkelijk en actueel te blijven. Daarom is het aan te raden om het vrijwilligersbeleid structureel te onderzoeken en aan te passen. Dat kan o.a. door het vrijwilligersbeleid tussentijds aan te passen als zich kleine vragen of onduidelijkheden voordoen.