Onderdeel B Stelling 1 van 6

1. Bij ons is het duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk

close button

Een centraal aanspreekpunt voor vrijwilligers is praktisch en biedt duidelijkheid voor iedereen. Dit kan een vrijwilligerscoördinator zijn of een vast aanspreekpunt. Deze kan een adviserende, coördinerende en/of begeleidende rol hebben. Vaak houden meerdere mensen binnen een organisatie zich bezig met vrijwilligers. Daarom is het wenselijk dat er iemand eindverantwoordelijkheid draagt voor (de positie van) de vrijwilligers.