Onderdeel B Stelling 4 van 6

4. Bij ons is (indien van toepassing) duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden de beroepskracht heeft en welke de vrijwilliger

close button

Een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden is belangrijk voor een prettige samenwerking, maar ook om het verschil tussen betaald en onbetaald werk zuiver te houden en (de schijn van) arbeidsverdringing te voorkomen. Je dient het verschil expliciet te kunnen benoemen en kan aangeven waar de grenzen van de (vrijwilligers)functies liggen. Wat doen ze wel, wat doen ze niet?