Onderdeel B Stelling 3 van 6

3. Wij hebben maatregelen getroffen voor de veiligheid van vrijwilligers en deelnemers

close button

a. Sociale veiligheid

close button

Vrijwilligers werken vaak met of voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Om grensoverschrijdende incidenten te voorkomen, is het belangrijk om preventieve maatregelen te treffen. 

Ook vrijwilligers moeten kunnen werken in een veilige omgeving. Het waarborgen van sociale veiligheid begint bij het voorkomen van ongewenst gedrag. Dat is bijvoorbeeld: beledigen, pesten, discrimineren, bedreigen, roddelen, uitsluiten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en mishandelen. Duidelijke afspraken op papier en een aanspreekcultuur verkleinen de kans op ongewenst gedrag of incidenten.

Alle informatie over sociale veiligheid en de regeling Gratis VOG vind je op het platform Vrijwillige Inzet onder het thema Sociale Veiligheid.

close button

b. Veilige arbeidsomstandigheden

close button

Als organisatie heb je zorgplicht en ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor vrijwilligers. Zo moeten vrijwilligers bijvoorbeeld weten wat de vluchtroutes zijn in een gebouw, moeten er voldoende bhv’ers aanwezig zijn en moeten vrijwilligers die met gevaarlijk gereedschap werken weten hoe ze die veilig gebruiken.
Arbovoorschriften zijn alleen van toepassing als er sprake is van ernstige risico’s voor de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers. Weet welke regelgeving voor veiligheid op jouw organisatie van toepassing is.

Hier vind je de handreiking voor veilig werken in coronatijd. Meer info over algemene veilige arbeidsomstandigheden: zie het platform Vrijwillige Inzet, thema wetten & regels