Onderdeel C Stelling 1 van 2

1. Wanneer vrijwilligers bij ons actief zijn:

close button

a. Is hun motivatie en beschikbaarheid bekend

close button

Betrokkenheid en motivatie is de sleutel van vrijwilligerswerk. Daarom is het belangrijk te weten waarom een vrijwilliger gemotiveerd is om bij jouw organisatie vrijwilligerswerk te doen. Motivatie en beschikbare tijd en uren van een vrijwilliger kunnen veranderen: blijf daarom met elkaar in gesprek.

close button

b. Zijn hun kennis en vaardigheden bekend

close button

Het (er)kennen van kwaliteiten werkt motiverend voor de vrijwilliger. Als je talent benut wordt vergroot dat je betrokkenheid. Daarnaast kunnen vrijwilligers over verrassende kwaliteiten en talenten beschikken, die waardevol zijn voor je organisatie!

close button

c. Is er een vast aanspreekpunt die hen opvangt, inwerkt en regelmatig begeleidt

close button

Zorg dat vrijwilligers weten bij wie ze terecht kunnen en goed worden ingewerkt, begeleid en aangestuurd. Een inwerkperiode en kennismaking met collega’s zorgt ervoor dat de vrijwilliger zich snel thuis voelt. Dat is noodzakelijk voor een goede start en voorkomt dat vrijwilligers zich aan hun lot overgelaten voelen.

close button

d. Krijgen ze relevante informatie over de organisatie

close button

Vrijwilligers hebben informatie nodig om hun werk goed te kunnen doen en om met betrokkenheid en plezier te kunnen werken. Daarnaast is het belangrijk ze te informeren over de doelen van de organisatie en over wat er speelt.

close button

e. Worden ze ingelicht over de afspraken die er zijn over (sociale) veiligheid en waar nodig aangesproken op ongewenst gedrag

close button

Bij onderdeel B vragen we naar de afspraken over (sociale) veiligheid op papier. Hier vragen we naar de toepassing ervan in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van omgangsregels en de introductie van de (interne) vertrouwenscontactpersoon. Maar ook: hoe maak je ongewenst bedrag bespreekbaar en wat gebeurt er als er toch ongewenst gedrag plaatsvindt?

close button

f. Worden ze op passende wijze gewaardeerd en beloond

close button

De belangrijkste manier om te laten zien dat je blij met vrijwilligers bent en dat ze onmisbaar zijn, is oprechte erkenning en waardering voor hun vrijwillige inzet. Dit uitspreken, ze bedanken, investeren in goed contact, goede facilitering en het schouderklopje, zijn onmisbaar. Vrijwilligers ontvangen geen salaris en moeten hun voldoening uit het vrijwilligerswerk zelf halen. Ze doen het vrijwilligerswerk dus niet voor de cadeautjes, het kerstpakket of het vrijwilligersfeest, maar het wordt vaak wél als heel leuk en een extra blijk van waardering ervaren.

close button

g. Hebben ze inspraak over de invulling van hun taken en werkomstandigheden

close button

Ruimte voor eigen inbreng zorgt ervoor dat vrijwilligers zich erkend, serieus genomen en onderdeel van de organisatie voelen. Bovendien helpt het bij het verbeteren van de kwaliteit van het werk. Inspraak kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld informeel tijdens de koffiepauze, in een gesprek met een vrijwilligerscoördinator of formeel in de bestuursvergadering of vrijwilligersraad.

close button

h. Krijgen ze de kans om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen

close button

Aansluiten op wat vrijwilligers willen leren, zorgt voor gemotiveerde vrijwilligers. De kennis en vaardigheden die ze daarmee ontwikkelen biedt de organisatie betere kwaliteit. Bovendien worden vrijwilligers zo gezien en gewaardeerd: ook dat draagt bij aan het behoud van de vrijwilligers voor je organisatie.

close button

i. Is bekend wat hun tevredenheid en wensen zijn en spelen we daarop in

close button

Vrijwilligers die tevreden en enthousiast zijn voelen zich meestal meer verbonden met de organisatie. Individuele wensen en tevredenheid kunnen natuurlijk veranderen. Dit vraagt om tussentijds contact en een vast moment waarop je dit onderwerp bespreekt.