Onderdeel C Stelling 2 van 2

2. Bij ons beschikken vrijwilligerscoördinatoren/-begeleiders over actuele en gerichte kennis en vaardigheden om vrijwilligers te begeleiden en ondersteunen

close button

Een vrijwilligerscoördinator of –begeleider is van grote meerwaarde voor de vrijwilligers en voor de organisatie. Vrijwilligers goed (bege)leiden vraagt om de juiste kennis en aanpak. Cursussen, intervisie en werkoverleggen helpen hierbij. Bijvoorbeeld over vrijwilligersmanagement, coachingsvaardigheden of leidinggeven. Investeren in vrijwilligerscoördinatoren komt uiteindelijk ten goede aan de vrijwilligers.

Kom als coördinator op hét platform voor Vrijwillige Inzet in Nederland en blijf geinspireerd en up to date!